STRONA GŁÓWNA        AKTUALNOŚCI        KTO POPIERA AKCJĘ?        JAK ZDOBYĆ LEPKI?        PARTNERZY        Q&A        ENGLISH VERSION

 

Pytania i odpowiedzi (Q&A):

Q: Czy akcja Siemanko jest skierowana wyłącznie do użytkowników samochodów Subaru?
A: Oczywiście NIE! Odcinanie się od niebezpiecznej agresji w ruchu drogowym dotyczy wszystkich jego uczestników. Faktycznie na każdym pojeździe, gdy jego kierowca identyfikuje się z przesłaniem akcji, znajdzie się miejsce na symboliczną "Łapkę"?

Q: Czy inne firmy mogą być pełnoprawnymi uczestnikami akcji?
A: Jak najbardziej. Nie ma żadnych przeszkód.

Q: Czy powyższe dotyczy także innych firm motoryzacyjnych, stanowiących przecież dla Subaru konkurencję?
A: W całej rozciągłości. Szczególnie firmy działające w dziedzinie motoryzacji zachęcamy do udziału w niej - to przecież w ich interesie jest, mówiąc brutalnie, utrzymanie przy życiu jak największej ilości potencjalnych klientów.

Q: Jaki jest koszt udziału w akcji?
A: Dla klientów - żaden. Dla firm - zależy wyłącznie od nich samych. Może być bez kosztów poprzez zwykłą deklarację poparcia. W przypadku poparcia aktywnego, np. poprzez wyprodukowanie i dystrybuowanie własnych "Łapek", to nakład i droga dystrybucji będzie wyznaczała faktyczne koszty. Aktualnie wyprodukowanie jednej sztuki przy nakładzie 15 000 kosztuje 27 groszy, przy 100 000 już tylko ok. 15 groszy.

Q: Czy Subaru pobiera opłaty za używanie symbolu graficznego akcji, lub ma prowizję od zamówień na jego produkcję?
A: Nie. Byłoby to sprzeczne z założeniem. Zamówienia na produkcję są plasowane bezpośrednio u producenta (bez jakiegokolwiek pośrednictwa Subaru, za wyjątkiem jednorazowego, bezpłatnego wyrażenia zgody na używanie znaku graficznego przez firmę XXX).

Q: Czy pod symbolem można stosować adres internetowy własnej strony?
A: Zdecydowanie tak.


www.siemanko.eu